+48-881-297-762 Pon-Pt : 10:00 - 18:00
green achievement icon
Najwyższa jakość
Certyfikowane produkty
green shield icon
Ochrona kupującego
Ubezpieczenie do 1000 zł
green truck icon
Darmowa dostawa
Powyżej 200 zł

CBD w sporcie i leczeniu bólu

Artykuł powstał we współpracy z ekipą Physio Trainers. Zespół na codzień studiuje fizjoterapię na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. W social mediach dzielą się swoją wiedzą na temat treningu i rehabilitacji.

Panowie napisali rzetelny materiał na temat wykorzystania CBD w sporcie oraz w leczeniu dolegliwości bólowych. Koniecznie zapoznaj się z materiałem!

zespół Physio Trainers

CBD w sporcie oraz w terapii bólu

W ostatnich latach możemy dostrzec zdecydowane zwiększenie zainteresowania działaniem CBD u sportowców oraz w terapii przewlekłego bólu. Przeglądając pubmed możemy zauważyć wzrost ilości badań, mających na celu określić skuteczność i możliwości kannabidiolu. Obecnie duża ilość badań jest wykonywana na zwierzętach, jednak w niedalekiej przyszłości powinniśmy zostać zalani falą publikacji, gdzie badanymi będą ludzie.

Będzie to moment, w którym ponownie będziemy z zaciekawieniem obserwowali wyniki wychodzących publikacji, które będą miały większe przełożenie na rzeczywistość i będą bardziej rzetelne.

szukana fraza CBD w pub med
Pubmed, szukana fraza: CBD, stan na 1.04.2021
O tym w jaki sposób kannabidiol oddziałuje na nasz organizm poprzez układ endokannabinoidowy możecie przeczytać w jednym z poprzednich artykułów.

W tym materiale postaramy się przybliżyć wam obecne spojrzenie evidence-based medicine na działanie CBD w kontekście sportu oraz leczenia bólu.

CBD w sporcie

Ciągły rozwój niemal każdej dyscypliny sportu zarówno pod względem wzrostu ilości zawodów w ciągu roku jak i poprawy wyników sportowych, stawia przed zawodnikami nie lada wyzwanie pod kątem fizycznym oraz psychicznym. To wszystko zmusza ich do trenowania jeszcze ciężej i częściej, znoszenia coraz to większych obciążeń treningowych, wytrzymywania większej ilości stresu, a także naraża ich na większe ryzyko kontuzji. W pogoni za wynikami sportowymi opracowano szereg sposobów mających wspomóc regenerację zawodników. Na jeden z nich wyrasta użycie CBD, bo właśnie w jego działaniu regeneracyjnym (ale nie tylko) świat sportu pokłada duże nadzieje.

Przez wiele lat zażywanie kannabidiolu w trakcie zawodów było zakazane w sporcie zawodowym. Jednakże na skutek raportu WHO z 2018 roku[1], w którym uznano CBD za substancję bezpieczną i skuteczną, środek ten został usunięty z listy substancji niedozwolonych Światowej Organizacji Antydopingowej (WADA). Od tamtego czasu wykonuje się coraz to więcej badań mających udowodnić pozytywny wpływ suplementacji CBD u sportowców. W przeglądzie literatury narracyjnej z 2020 roku [2] znajdziemy opisy tych badań i sugestie dotyczące możliwości zastosowania ich wyników w praktyce sportowej oraz w przyszłych badaniach. Trzeba jeszcze raz podkreślić, że większość z nich została wykonana na zwierzętach lub modelach zwierzęcych, dlatego:

 1. nie zawsze ich wyniki można interpretować 1:1,
 2. potrzeba badań na ludzkich sportowcach.

Regeneracja i odbudowa mięśni po wysiłku fizycznym

Ćwiczenia fizyczne, w których występują duże obciążenia szczególnie w fazie ekscentrycznej, powodują mechaniczne mikrouszkodzenia włókien mięśniowych i powstanie stanu zapalnego. Fizjologicznie jest on pierwszym etapem regeneracji tkanek, ich adaptacji i wzrostu, czyli hipertrofii mięśniowej. Jednakże nadmierne i przewlekłe zapalenie może przyczyniać się do przedłużającej się bolesności mięśni i opóźnionego powrotu do pełnej sprawności. CBD wykazuje potencjał modulujący procesy stanu zapalnego [3]: osłabia akumulację komórek układu odpornościowego, stymuluje produkcję cytokin przeciwzapalnych (np. IL-4, IL-10), natomiast hamuje produkcję cytokin prozapalnych (np IL-1β, IL-6, IL-8, czynnik martwicy nowotworów (TNF) -α) i reaktywnych form tlenu.

Dodatkowo w badaniach na gryzoniach [4] odnotowano pozytywny wpływ wysokich dawek CBD na poprawę siły mięśniowej, koordynacji, a także zmniejszenie zwyrodnienia tkanki.

Istotnym aspektem pozostaje pytanie o mechanizm, dzięki któremu kannabidiol reguluje procesy zapalne. Inne leki przeciwzapalne takie jak Ibuprofen wygaszając stan zapalny mogą hamować angiogenezę (powstawanie nowych naczyń krwionośnych) i hipertrofię mięśniową, dlatego nie są wskazane u sportowców. Z tego powodu również, z potencjałem regeneracyjnym CBD, świat sportu czerpie tak wielkie nadzieje.

Neuroprotekcja - ochrona komórek układu nerwowego

W sportach kontaktowych takich jak football amerykański, sporty walki, a nawet piłka nożna zawodnicy są narażeni na urazy głowy i w konsekwencji wstrząsy mózgu. Te łagodne formy urazowego uszkodzenia mózgu, kumulując się, mogą prowadzić do przewlekłych chorób neurodegeneracyjnych i zwiększyć ryzyko samobójstw u sportowców. Wykazano [5], że przyjmowanie CBD może wspomóc normalizację procesów biochemicznych mózgu zaburzonych wcześniej przez konkretny uraz. Zasadna wydaje się także suplementacja profilaktyczna kannabidiolu u sportowców narażonych na urazy czaszkowo mózgowe.

Minimalizacja stresu bądź niepokoju

Wysoki poziom stresu przed lub w trakcie zawodów sportowych może przyczynić się do wystąpienia symptomów utrudniających osiągnięcie pełnej wydolności fizycznej. Bezpośrednio przekłada się to na osiąganie gorszych wyników sportowych. Takimi symptomami indukowanymi przez stres są: rozdrażnienie, zmniejszenie spożycia składników odżywczych, zwiększone postrzeganie intensywności wysiłku, zwiększenie wydatków energetycznych oraz zaburzenia snu.

Oprócz terapii behawioralnej i psychologicznej korzystne może okazać się włączenie CBD jako formy przeciwdziałania występowania niepokoju związanego z zawodami sportowymi. Badania wykazują zróżnicowaną skuteczność redukcji stresu dzięki zażyciu kannabidiolu. W jednym z nich [6], stwierdzono porównywalną skuteczność do leku przeciwlękowego agonistycznego 5-HT1A, ipsapironu (5 mg), natomiast w innych nie wykazano wpływu CBD na uczucie niepokoju. Różnice w wynikach badań mogą wynikać z międzyosobniczych różnic w wyjściowych poziomach lęku oraz wielkości odpowiedzi stresowej na wywołany stresor, małych rozmiarów próbek oraz z różnic w dawkach i sposobach przyjmowania kannabidiolu.

Trzeba podkreślić, że nie wykazano żadnych negatywnych efektów a potencjalne korzyści sprawiają, że należy rozważyć suplementację CBD jako uzupełnienie terapii.

Leczenie bólu

Przeciwbólowe działanie CBD

Zwiększone spożycie leków opioidowych w obecnych czasach jest jednym z większych wyzwań dla lekarzy i terapeutów [7,10]. Z tego powodu, zaczęto szukać alternatywnych metod uśmierzania bólu, które mogłyby zmniejszyć spożycie opioidów wśród pacjentów. Jedną z nadziei jest kannabidiol. Dużym atutem produktów opartych na CBD jest brak lub niewielka ilość (<0,2%) THC, co sprawia, że nie wywołują one popularnego „haju” [7].

Mówiąc o tradycyjnych metodach leczenia przewlekłego bólu, musimy pamiętać o podejściu biopsychospołecznym. Poza tym, w zaleceniach często również możemy spotkać również wytyczne odnośnie leków, które można wykorzystać podczas terapii. Lekami pierwszego stopnia (najbardziej zalecanymi) są nieopioidowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna czy NSLP.

Nie są to jednak substancje obojętne dla naszego organizmu, gdyż według meta-analiz mogą one zwiększać ryzyko choroby wieńcowej. Kolejnym stopniem na drabinie lekarstw są łagodne leki opioidowe (np. kodeina), a następnie silne opioidy (np. morfina, oksykodon), które również nie są całkiem bezpieczne. Wykazują one działanie uzależniające oraz wiele efektów ubocznych [9]. Dlatego koniecznością jest znalezienie substancji, która będzie działać przeciwbólowo i która będzie w pełni bezpieczna dla pacjentów. Taką substancją może być kannabidiol.

Musimy również pamiętać, że leki wymienione wyżej oraz CBD powinny być tylko dodatkiem, a leczenie przewlekłego bólu powinno oparte być na ćwiczeniach fizycznych, interwencji psychologicznej oraz indywidualnej terapii z fizjoterapeutą.

Co o CBD mówi nauka?

Kannabidiol jest substancją wchodzącą na “rynek” od niedawna. Wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe oraz przeciwlękowe. Kolejnym jego atutem jest brak efektu psychoaktywnego, który z kolei występuje z użyciem THC.

Sposób w jaki rozumiemy CBD, na tle wychodzących publikacji, cały czas się zmienia. Badania przeprowadzane na zwierzętach pozwalają wierzyć, że efekt przeciwbólowy kannabidiolu wynika z jego interakcji z układem endokannabinoidowym, nocyceptywnym oraz jego wpływem na stany zapalne [8].

Biorąc pod uwagę skuteczność oraz dobrze zapowiadające się wyniki badań na zwierzętach, połączone z bezpieczeństwem stosowania, brakiem działania psychoaktywnego oraz niskiego potencjału do nadużyć w stosowaniu, CBD staje się atrakcyjnym kandydatem do użycia w kontekście modulowania bólu [8].

Ale przejdźmy do konkretów.

W latach 2003 oraz 2004 przeprowadzono dwa badania (Wade et al., Notcutt et al.) odnośnie łagodzenia bólu przez CBD. Obydwa porównywały 4 grupy badanych: THC, CBD, THC+CBD 1:1 oraz placebo.

Pierwsze z badań wykazało, że grupa zażywająca samo CBD pokazała statystycznie istotną poprawę w odczuwaniu bólu (ból się zmniejszył) w porównaniu do placebo. Drugie z badań było nieco mniej łagodne dla kannabidiolu, gdyż pokazało, że grupa THC oraz THC:CBD wykazała większą poprawę w skali VAS. Jednakże autorzy zwracają uwagę, że wyniki skali VAS są zależne nie tylko od poziomu bólu, ale wpływ na nie ma również sen oraz warunki społeczne badanego. Warto wspomnieć również o tym, że badanie pokazało możliwości działania przeciwzapalnego CBD, co powinno być dokładniej przebadane w przyszłości, jak i wpływ CBD na polepszenie jakości snu oraz poprawy nastroju [9].

Wróćmy na chwilę do opioidów i kwestii zmniejszenia ich spożycia przez pacjentów. W badaniu wykonanym w roku 2020 zbadano 97 osób, u których ból utrzymywał się od 3 lat oraz przez przynajmniej rok zażywali oni leki opioidowe. Badani przez 8 tygodni spożywali żel z zawartością CBD. Wyniki tego badania prezentują się następująco:

 • 53,2% uczestników było w stanie obniżyć spożycie leków opioidowych w 8. tygodniu badania,
 • 6 uczestników zgłosiło obniżenie lub całkowitą eliminację leków przeciwlękowych,
 • 4 uczestników zgłosiło zmniejszenie lub całkowitą eliminację leków nasennych,
 • 94% uczestników zgłosiło poprawę jakości życia.

Oczywiście badanie to miało kilka braków, takich jak krótki czas trwania, czy brak grupy kontrolnej – placebo, dlatego nie jest ono idealne i nie powinno być wyznacznikiem. Pokazuje jednak, że CBD może być użyteczne i istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań, pod kątem eliminacji opioidów z terapii.

Podsumowanie

Wiele publikacji ocenia produkty zawierające CBD jako obiecujące w kontekście leczenia bólu przewlekłego, jednak równocześnie autorzy zgłaszają potrzebę wykonania większej ilości badań w kierunku określenia skuteczności kannabidiolu (2,8,9,11).

Zdecydowanie jest to substancja warta większej uwagi, która prawdopodobnie będzie mogła skutecznie zastąpić inne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, które mogą być szkodliwe dla organizmu lub wyniku sportowego.

Oprócz wymienionych wyżej zastosowań donosi się również o możliwości użycia kannabidiolu w przeciwdziałaniu uszkodzeniom przewodu pokarmowego podczas uprawiania sportu oraz w usprawnianiu powrotu do zdrowia po urazach kości. Nie wszystkie z tych doniesień zostały, lub zostaną pozytywnie zweryfikowane.

Jednakże, to co już wiemy pozwala nam uznać CBD za substancje godną sprawdzenia zarówno w sporcie zawodowym jak i amatorskim. Oczekujemy także kolejnych, bardziej zaawansowanych badań klinicznych, których wyniki pozwolą nam jeszcze lepiej wykorzystać potencjał kannabidiolu u sportowców oraz w leczeniu bólu.

Bibliografia:

 1. https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/CannabidiolCriticalReview.pdf
 2. Danielle McCartney, Melissa J Benson, Ben Desbrow, Christopher Irwin, Anastasia Suraev, Iain S McGregor Cannabidiol and Sports Performance: a Narrative Review of Relevant Evidence and Recommendations for Future Research. Sports Med Open. 2020 Jul 6;6(1):27. doi: 10.1186/s40798-020-00251-0.
 3. George W. Booz Cannabidiol as an Emergent Therapeutic Strategy for Lessening the Impact of Inflammation on Oxidative Stress. Free Radic Biol Med. 2011 Sep 1; 51(5): 1054–1061.
 4. Fabio Arturo Iannotti, Ester Pagano, Aniello Schiano Moriello, Filomena Grazia Alvino, Nicolina Cristina Sorrentino, Luca D’Orsi, Elisabetta Gazzerro, Raffaele Capasso, Elvira De Leonibus, Luciano De Petrocellis, Vincenzo Di Marzo Effects of non-euphoric plant cannabinoids on muscle quality and performance of dystrophic mdx mice. Br J Pharmacol. 2019 May;176(10):1568-1584. doi: 10.1111/bph.14460. Epub 2018 Sep 9.
 5. Carmela Belardo, Monica Iannotta, Serena Boccella, Rosamaria Cristina Rubino, Flavia Ricciardi, Rosmara Infantino, Gorizio Pieretti, Luigi Stella, Salvatore Paino, Ida Marabese, Rosa Maisto, Livio Luongo, Sabatino Maione, Francesca Guida Oral Cannabidiol Prevents Allodynia and Neurological Dysfunctions in a Mouse Model of Mild Traumatic Brain Injury. Front Pharmacol. 2019; 10: 352.
 6. A W Zuardi 1, R A Cosme, F G Graeff, F S Guimarães Effects of ipsapirone and cannabidiol on human experimental anxiety. J Psychopharmacol. 1993 Jan;7(1 Suppl):82-8. doi: 10.1177/026988119300700112.
 7. VanDolah HJ, Bauer BA, Mauck KF. Clinicians’ Guide to Cannabidiol and Hemp Oils. Mayo Clin Proc. 2019 Sep;94(9):1840-1851. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.01.003. Epub 2019 Aug 22. PMID: 31447137.
 8. Boyaji S, Merkow J, Elman RNM, Kaye AD, Yong RJ, Urman RD. The Role of Cannabidiol (CBD) in Chronic Pain Management: An Assessment of Current Evidence. Curr Pain Headache Rep. 2020 Jan 24;24(2):4. doi: 10.1007/s11916-020-0835-4. PMID: 31980957.
 9. Urits I, Gress K, Charipova K, Habib K, Lee D, Lee C, Jung JW, Kassem H, Cornett E, Paladini A, Varrassi G, Kaye AD, Viswanath O. Use of cannabidiol (CBD) for the treatment of chronic pain. Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2020 Sep;34(3):463-477. doi: 10.1016/j.bpa.2020.06.004. Epub 2020 Jul 2. PMID: 33004159.
 10. Capano A, Weaver R, Burkman E. Evaluation of the effects of CBD hemp extract on opioid use and quality of life indicators in chronic pain patients: a prospective cohort study. Postgrad Med. 2020 Jan;132(1):56-61. doi: 10.1080/00325481.2019.1685298. Epub 2019 Nov 12. PMID: 31711352.
 11. VanDolah HJ, Bauer BA, Mauck KF. Clinicians’ Guide to Cannabidiol and Hemp Oils. Mayo Clin Proc. 2019 Sep;94(9):1840-1851. doi: 10.1016/j.mayocp.2019.01.003. Epub 2019 Aug 22. PMID: 31447137.

Powiązane wpisy

Zostaw komentarz

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom życzymy radosnych i spokojnych chwil.
Z okazji Dnia Kobiet, przy zamówieniach za co najmniej 50 zł - DARMOWA DOSTAWA.

Promocja na pierwszy zakupWszystkie produkty 40% taniej

Dodaj produkty do koszyka*,
wykorzystaj kod i ciesz się rabatem w wysokości 40%.
Do końca lutego z kodem first_cbd.

* promocja obejmuje wszystkie produkty poza waporyzatorem.
Używamy ciasteczek aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia. Więcej informacji o używanych ciasteczkach lub ich wyłączeniu można znaleźć w ustawieniach prywatności.
AkceptujęUstawienia prywatności

RODO

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Szczegółowe informacje dotyczące wykorzystania ciastek znajdziesz w polityce prywatności.

Nie możesz skopiować zawartości tej strony